Câu chuyện tiền số

Làm thế nào để mua Bitcoin?

Sau khi bạn đã tìm hiểu được những điều cơ bản về bitcoin, bạn rất hào hứng về tiềm năng của nó và bây giờ bạn muốn mua một số (*). Nhưng mua bằng cách nào? (* Xin…