Khai thác tiền số

Cách thức khai thác đồng Bitcoin

Khi bạn nghe kể về việc khai thác bitcoin, bạn sẽ hình dung ra những đồng tiền đang được đào lên khỏi mặt đất. Nhưng bitcoin không phải là vật chất, vậy tại sao chúng ta gọi nó là khai thác ?…