Hai công ty châu Âu đã ra mắt một sản phẩm được mô tả là trái phiếu bitcoin (BTC) chính hãng đầu tiên trên thế giới, họ đã xác nhận trong một thông cáo báo chí chung. Các công ty là Argento có trụ sở tại Luxembourg, và London Block Exchange (LBX) đã phát hành trái phiếu bằng bitcoin, được triển khai tuân thủ quy định của Cơ quan quản lý tài chính (FCA), cơ quan giám sát của Anh.

Người quản lý Argento Phil MILLO nhận xét về sản phẩm:

Chúng tôi rất vui mừng được cấu trúc và phát hành sản phẩm tài chính bằng bitcoin cấp độ tổ chức đầu tiên trên thế giới. Các ngân hàng đầu tư lớn thực sự đã bỏ qua cơ hội này.

Trái phiếu Argento-LBX là đại diện đầu tiên của các sản phẩm tiền điện tử phù hợp quy định, trong đó nó không chứa giá trị tiền mặt tương đương cho các nhà đầu tư. Nó có sẵn thông qua Bloomberg Terminal và là sản phẩm tiền điện tử đầu tiên có mã ISIN riêng. Giám đốc điều hành LBX, Benjamin DAVIES cũng đưa ra ý kiến ​​của mình:

Đây là một sản phẩm tuyệt vời cho những người hiện đang nắm giữ bitcoin và không có kế hoạch bán trong vài năm tới. Bây giờ, lần đầu tiên, họ có một cách thức ở cấp độ thể chế để làm cho tài sản của họ tăng trưởng mà phụ thuộc vào sự thay đổi của thị trường tiền tệ ‘fiat’ truyền thống.

(nguồn: Bitnewtoday)

Leave a comment