Để tránh một số nhầm lẫn khi định nghĩa về bitcoin, chúng ta cần tách nó thành hai thành phần.

Một mặt, bạn có bitcoin-token, một đoạn mã đại diện cho quyền sở hữu một tài sản kỹ thuật số – giống như một tài sản cá nhân ảo.

Một mặt khác, bạn có bitcoin-the-Protocol, một mạng lưới phân tán duy trì một sổ cái lưu trữ thông tin về số dư của bitcoin-to-token. Cả hai đều được gọi là “Bitcoin”.

Hệ thống cho phép giao dịch thanh toán được thực hiện giữa những người dùng mà không cần thông qua cơ quan trung ương, chẳng hạn như ngân hàng hoặc cổng thanh toán. Nó được tạo ra và thực hiện hoàn toàn bằng điện toán. Bitcoin không được in ra vật lý, như đô la hoặc euro – chúng được tạo ra bởi các máy tính trên toàn thế giới, sử dụng những phần mềm miễn phí.

Đó là ví dụ đầu tiên về cái mà ngày nay chúng ta gọi là tiền điện tử, một loại tài sản đang phát triển có chung một số đặc điểm của tiền tệ truyền thống, với xác minh sở hữu và giao dịch dựa trên mật mã số.

Mạng, Quả cầu

Ai tạo ra Bitcoin?

Một nhà phát triển phần mềm giả định có tên Satoshi Nakamoto đã  đề xuất bitcoin vào năm 2008, như một hệ thống thanh toán điện tử dựa trên điện toán số. Ý tưởng là cung cấp một phương tiện trao đổi, độc lập với bất kỳ cơ quan trung ương nào, có thể được giao dịch điện tử theo cách an toàn, có thể kiểm chứng và không thay đổi.

Cho đến ngày nay, không ai biết Satoshi Nakamoto thực sự là ai.

Những cái khác với tiền tệ truyền thống?

Bitcoin có thể được sử dụng để thanh toán cho mọi thứ bằng giao dịch điện tử, nếu cả hai bên đều đồng ý. Nếu chỉ theo nghĩa đó, đồng đô la, euro hoặc yên thông thường, cũng có thể được giao dịch kỹ thuật số.

Nhưng nó khác với các loại tiền mặt kỹ thuật số truyền thống ở một số điểm quan trọng sau:

1 – Tính phân cấp

Đặc tính quan trọng nhất của Bitcoin là nó được phân tán. Không có tổ chức duy nhất nào kiểm soát mạng bitcoin. Nó được duy trì bởi một nhóm các lập trình viên tình nguyện, và được điều hành bởi một mạng lưới các máy tính chuyên dụng trên khắp thế giới. Điều này thu hút các cá nhân và những nhóm không ưa sự kiểm soát mà các ngân hàng hoặc tổ chức chính phủ đang thực hiện đối với tiền của họ.

Bitcoin giải quyết vấn đề chi tiêu trùng trên mạng của các loại tiền điện tử truyền thống (khi nó có thể dễ dàng bị sao chép và tái sử dụng) thông qua sự kết hợp khéo léo giữa mật mã và phần thưởng. Trong các loại tiền tệ điện tử, chức năng này được thực hiện bởi các ngân hàng, cho phép họ nắm quyền kiểm soát hệ thống truyền thống. Với bitcoin, tính độc nhất của các giao dịch được duy trì bởi một mạng lưới phân tán và mở, thuộc sở hữu của riêng ai.

2 – Nguồn cung hạn chế

Tiền tệ Fiat (đô la, euro, yên, v.v.) có nguồn cung không giới hạn – các ngân hàng trung ương có thể phát hành bao nhiêu tùy thích và có thể cố gắng thao túng giá trị của một loại tiền tệ so với các loại tiền khác. Những người nắm giữ tiền tệ (và đặc biệt là công dân có ít sự lựa chọn) chịu chi phí.

Mặt khác, với bitcoin, nguồn cung được kiểm soát chặt chẽ bởi thuật toán mật mã cơ bản. Một số lượng nhỏ bitcoin mới xuất hiện mỗi giờ và sẽ tiếp tục làm như vậy với tốc độ giảm dần cho đến khi đạt được tối đa 21 triệu. Điều này làm cho bitcoin hấp dẫn hơn như một tài sản – theo lý thuyết, nếu nhu cầu tăng và nguồn cung vẫn giữ nguyên, giá trị sẽ tăng lên.

3 – Tính Ẩn danh

Mặc dù người gửi thanh toán điện tử truyền thống thường được xác định (cho mục đích xác minh và tuân thủ chống rửa tiền và các luật khác), về mặt lý thuyết, người sử dụng bitcoin hoạt động dưới dạng ẩn danh. Vì không có cơ quan xác định trung gian, nên người dùng không cần phải xác định danh tính khi gửi bitcoin cho người dùng khác. Khi một yêu cầu giao dịch được gửi, giao thức của hệ thống sẽ kiểm tra tất cả các giao dịch trước đó để xác nhận rằng người gửi có bitcoin cần thiết cũng như quyền hạn để gửi chúng. Hệ thống không cần biết danh tính của người đó.

Trong thực tế, mỗi người dùng được xác định bằng địa chỉ ví của mình. Giao dịch có thể, với một số nỗ lực, được theo dõi theo cách này. Ngoài ra, các nhà thực thi pháp luật  đã phát triển các phương pháp để xác định người dùng khi cần thiết.

Hơn nữa, hầu hết các sàn giao dịch đều được pháp luật yêu cầu thực hiện kiểm tra danh tính đối với khách hàng của họ trước khi họ được phép mua hoặc bán bitcoin, tạo điều kiện cho một cách khác mà việc sử dụng bitcoin có thể được theo dõi. Vì mạng là minh bạch, nên tất cả các tiến trình của một giao dịch cụ thể đều hiển thị.

Điều này làm cho bitcoin không phải là một loại tiền tệ lý tưởng cho tội phạm, khủng bố hoặc rửa tiền.

4 – Tính Bất biến

Giao dịch bitcoin không thể đảo ngược, không giống như giao dịch đồng tiền truyền thống.

Điều này là do không có người điều tra trung tâm nào mà có thể nói là “ok, trả lại tiền đi”. Nếu một giao dịch được ghi lại trên mạng và nếu hơn một giờ trôi qua, thì nó không thể sửa đổi.

Mặc dù điều này có thể là một nhược điểm, nhưng điều đó có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào trên mạng bitcoin đều không thể bị can thiệp bởi một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể nào.

5 – Tính Phân chia

Đơn vị nhỏ nhất của bitcoin được gọi là satoshi. Nó là một phần trăm triệu bitcoin (0,00000001). Điều này có thể cho phép các giao dịch vi mô mà tiền điện tử truyền thống không thể thực hiện.

(theo CoinDesk)

Leave a comment