Ủy ban Chứng khoán của Malaysia đã chấp thuận có điều kiện ứng dụng Luno có trụ sở tại London được hoạt động như một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Nếu được chấp thuận hoàn toàn, Luno sẽ trở thành một trong ba sàn giao dịch được phép haotj động tại quốc gia Đông Nam Á này.

Chi nhánh Luno của Kuala Lumpur sẽ được lãnh đạo bởi Tổng Giám đốc David Low – tốt nghiệp luật tại Đại học Reading.

David Low của Luno

David Low của Luno

“Chúng tôi vô cùng biết ơn Ủy ban Chứng khoán đã cấp cho chúng tôi một sự chấp thuận có điều kiện” ông nói.

“Đây là kết quả của một hành trình dài đối với Luno kể từ khi chúng tôi gia nhập thị trường Malaysia vào năm 2015, khi mà, chỉ trong hai năm, chúng tôi đã trở thành sàn trao đổi tài sản kỹ thuật số lớn nhất ở nước này.”

Quy định

“Chúng tôi đã cam kết sẽ làm việc với các cơ quan tài chính, và điều quan trọng là bây giờ chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi Ủy ban Chứng khoán”.

Ông nói thêm rằng việc theo đuổi quy định của Luno là một bước quan trọng trong việc đảm bảo sự tuân thủ của lĩnh vực này và đem lại sự tin tưởng của khách hàng.

“Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan quản lý và ngân hàng để hoàn thành nền tảng cho việc mua, bán và lưu trữ tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số, mà chúng tôi tin là tương lai của tiền”, ông nói thêm.

“Quy định chặc chẽ sẽ mang lại sự rõ ràng và bảo vệ cho người tiêu dùng và sẽ đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử có đủ năng lực để bảo vệ các nhà đầu tư và quỹ của họ”.

“Chúng tôi biết có rất nhiều nhu cầu đối với dịch vụ của mình, vì vậy chúng tôi đang phối hợp với các đối tác của chúng tôi ở Malaysia để đưa Luno trở lại và hoạt động nhanh nhất có thể – chúng tôi gần như sẵn sàng chấp nhận khách hàng mới và cho phép họ mua, bán, và giao dịch tiền điện tử trên nền tảng của chúng tôi”.

Với trụ sở tại London cũng như các trung tâm tại Singapore và Cape Town, Luno có 250 nhân viên và cung cấp nền tảng giao dịch cho gần ba triệu khách hàng trên 40 quốc gia.

(theo CoinRivet)

Leave a comment