Số lượng ATM Bitcoin (BTC) trên toàn thế giới tiếp tục mở rộng mỗi tháng. Lần này, theo CoinATMRadar , có hơn 5.000 máy ATM Bitcoin đã được lắp đặt để người dùng có quyền truy cập vào thị trường tiền điện tử. Trong tương lai, số lượng máy dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng.

ATM Bitcoin mở rộng trên phạm vi toàn cầu

Theo dữ liệu được cung cấp bởi CoinATMRadar, có hơn 5.000 máy ATM trên toàn thế giới. Những máy này đã được triển khai ở 90 quốc gia. Tất cả các máy ATM này cho phép người dùng mua các loại tiền kỹ thuật số, một số trong số chúng, khoảng 36% có cả tùy chọn bán. Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ có thể lấy tiền mặt từ các máy ATM này. 

Như CoinATMRadar cho thấy, Bắc Mỹ có 74% tổng số máy ATM Bitcoin được cài đặt trên toàn thế giới, với Hoa Kỳ sở hữu 60,8% tất cả các máy hiện có. Canada là quốc gia sau đây với 12,4% số máy được triển khai. Áo có khoảng 5,3% tổng số ATM. 

Vào tháng 6, 150 máy cài đặt mới đã được thực hiện bởi các công ty khác nhau. Điều này tương đương với 5 máy ATM mới được cài đặt mỗi ngày ở các khu vực và quốc gia khác nhau trên thế giới. Có nhiều cách khác nhau để trao đổi Bitcoin thay vì sử dụng ATM Bitcoin truyền thống. Có một số công ty đang làm việc để cung cấp Bitcoin ở nhiều địa điểm khác thông qua cơ sở hạ tầng hiện có. 

Hiện tại, có một chương trình thí điểm mới đang đưa máy móc đến các cửa hàng tiện lợi Circle K ở cả Arizona và Nevada. Marc Grens, chủ tịch và đồng sáng lập của nhà cung cấp tiền điện tử DigitalMint nói rằng họ rất vui mừng được hợp tác với một tổ chức được kính trọng như Circle K.

Đồng thời, với số lượng lớn hơn các máy ATM Bitcoin được cài đặt trên toàn thế giới, các công ty cung cấp địa điểm đặt máy ATM Bitcoin có thể xem xét giảm phí. Điều này sẽ giúp người dùng tiếp cận và sử dụng các máy này dễ dàng và hấp dẫn hơn thay vì mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số thông qua các nền tảng kỹ thuật số như trao đổi tiền điện tử. 

Có những lựa chọn trực tiếp khác để giao dịch với các loại tiền kỹ thuật số như chứng từ, cho phép các cá nhân tránh các yêu cầu nhận dạng nặng nề. Một số máy ATM đã được cài đặt yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân và thông tin cá nhân về bản thân như ID, hình ảnh, số điện thoại và nhiều thứ khác. 

(Theo UseTheBitcoin)

Leave a comment